‘Helen Velthuis, Praktijk voor dier en mens’ gaat een nieuwe weg inslaan!

Enige jaren geleden ben ik mijn praktijk gestart voor Dier én Mens en dat was een mooie tijd, met heel veel leerprocessen. Daarbij heb ik bijzondere dieren en mensen mogen ontmoeten en kunnen helpen. Kwaliteit, zowel met een korte ‘ei’ als een lange ‘ij’ stonden bij mij voorop en dat blijft zo. Maar dat betekent ook, dat ik keuzes heb moeten maken in hoe ik dit kan blijven waarmaken. De dagen blijken toch echt maar 24 uur te hebben en die moeten we in balans zien te gebruiken. Voor mij betekent dit dat het tijd is om een kwaliteitskeuze te maken.

Nieuwe cliënten – mens of dier
Deze keuze houdt in, dat in de praktijk vanaf heden alleen nieuwe cliënten voor Dieren zich kunnen inschrijven. Ik zal geen nieuwe cliënten (mensen) meer aannemen, maar kan ze uiteraard verwijzen naar goede collega’s in de omgeving.
Uitzondering hierop maak ik als tijdens de behandeling van het dier blijkt dat behandeling van zijn of haar eigenaar, het dier zelf ook ten goede zou kunnen komen.

Reeds ingeschreven cliënten – mens en dier
Bestaande cliënten (mensen) kunnen blijven rekenen op mijn steun en kunnen zoals gebruikelijk gewoon een afspraak blijven inplannen voor bijvoorbeeld de jaarlijkse APK of (gerichte) behandeling. Mede dankzij hen en natuurlijk de dieren heb ik mijn praktijk in vliegende vaart mogen uitbouwen. Daar ben ik dankbaar voor en ik weet zeker, dat er begrip is voor deze specialisatie. Ik ga er in ieder geval voor als mens, maar dan voor Dier!

Praktijkadres voor mensen – praktijkadres voor dieren
Het praktijkadres voor mensen blijft: Buren 14 in Oosterzee.
Het praktijkadres voor dieren wordt: Lemsterpad 54-A3 in Lemmer.

Oosterzee, 1 juli 2019.