Therapie voor Mens

Sinds 1 juli 2019 is de Praktijk een andere weg ingeslagen.
Voorheen kon in de praktijk ook therapieafspraken worden gemaakt voor mensen. Aangezien kwaliteit, zowel met een korte ‘ei’ als een lange ‘ij’ bij mij voorop staan, heb ik een kwaliteitskeuze moeten maken omdat de dagen toch echt maar 24 uur blijken te hebben en die moeten we in balans zien te gebruiken.

Nieuwe cliënten – mens of dier
Deze keuze houdt in, dat in de praktijk alleen nieuwe cliënten voor Dieren zich kunnen inschrijven. Ik zal geen nieuwe cliënten (mensen) meer aannemen, maar kan ze uiteraard verwijzen naar goede collega’s in de omgeving.
Uitzondering hierop maak ik als tijdens de behandeling van het dier blijkt dat behandeling van zijn of haar eigenaar, het dier zelf ook ten goede zou kunnen komen.

Reeds ingeschreven cliënten – mens 
Bestaande cliënten (mensen) kunnen blijven rekenen op mijn steun en kunnen zoals gebruikelijk gewoon een afspraak blijven inplannen voor bijvoorbeeld de jaarlijkse APK of (gerichte) behandeling. Mede dankzij hen en natuurlijk de dieren heb ik mijn praktijk in vliegende vaart mogen uitbouwen. Daar ben ik dankbaar voor en ik weet zeker, dat er begrip is voor deze specialisatie. Ik ga er in ieder geval voor als mens, maar dan voor Dier.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen via het contactformulier of telefonisch.

Therapie voor mens