Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Helen Velthuis, Praktijk voor dier en mens kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Helen Velthuis, Praktijk voor dier en mens en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Helen Velthuis, Praktijk voor dier en mens of door het invullen van een vragenformulier aan Helen Velthuis, Praktijk voor dier en mens verstrekt. Deze gegevens zijn nodig voor de behandeling. Dit omvat vaak ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens.
Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan. Helen Velthuis, Praktijk voor dier en mens kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Emailadres
• IP-adres

Waarom Helen Velthuis, Praktijk voor dier en mens gegevens nodig heeft:

Helen Velthuis, Praktijk voor dier en mens verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Helen Velthuis, Praktijk voor dier en mens uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van behandeling.

Hoe lang Helen Velthuis, Praktijk voor dier en mens gegevens bewaart:

Helen Velthuis, Praktijk voor dier en mens bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen wel worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen:

Helen Velthuis, Praktijk voor dier en mens verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@helenvelthuis.nl.
Helen Velthuis, Praktijk voor dier en mens zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP):

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Helen Velthuis, Praktijk voor dier en mens bovengenoemde niet naleeft.

Beveiligen

Helen Velthuis, Praktijk voor dier en mens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Helen Velthuis, Praktijk voor dier en mens maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info@helenvelthuis.nl.

Helen Velthuis, Praktijk voor dier en mens is als volgt te bereiken:

Adres Buren 14
8536 TJ Oosterzee
Telefoonnr. 0514 – 56 56 65
Mobiel 06 – 42 12 10 42
Internet www.helenvelthuis.nl
Mailadres info@helenvelthuis.nl
Inschrijvingsnummer KvK 65887379